Arboga

 • Så lagar Arboga kommun Nygatan

  När en fjärrvärmeledning behövde lagas krävdes ett ingrepp med grävningsarbete på Nygatan. Efter två veckors arbete under september har marken återställts med ett övre lager med asfalt. Under våren 2020, när marken har satt sig, kommer gatan återställas till sitt ursprungliga skick med gatsten.
  2019-09-20 17:02
 • Arbogas skolmåltider rankas fyra i Sverige

  Arboga kommun rankas som Sveriges fjärde bästa hållbara skolmatskommun. Resultatet från juryn har kommit efter att över 200 förskolor, skolor och seniorboenden har testats av White Guide Junior.
  2019-09-19 17:21
 • Tredje året för Run of Hope i Arboga

  På lördag den 21 september arrangeras välgörenhetsloppet: Run of Hope till stöd för Barncancerfonden.
  2019-09-19 16:56
 • Skogsarbeten i närområdet vid Högsta koloniområde

  Arboga kommun utför sina skogsarbeten med kommunens Gröna skogsbruksplan som grund. Planen anger hur skogen ska skötas och i vilken prioriteringsordning områdena ska åtgärdas.
  2019-09-18 09:29
 • Koll på radonhalten?

  För hög halt av radon kan finnas i alla slags hus. Med nya radonbidraget kan du få upp till 25 000 kr i bidrag när du sanerar.
  2019-09-17 18:00